Paul Verheijen

PAULUS


FILIPPINO LIPPI

Uiterlijk

In het apokriefe boek Handelingen van Paulus en Tekla uit het eind van de tweede eeuw wordt in vers 3 een omschrijving van het uiterlijk van Paulus gegeven:

Een man klein van gestalte, een kaal hoofd, kromme benen, krachtig gebouwd, doorlopende wenkbrauwen, een enigszins uitstekende neus, een innemende verschijning, kortom, nu eens zag zijn gezicht eruit als van een man en dan weer als van een engel.

(Vertaling: A.F.J.Klijn)

EL GRECO

In de kunst

Hoeveel waarde aan deze omschrijving van het uiterlijk van Paulus moet worden hechten, is moeilijk in te schatten.
Enerzijds kan men stellen dat de anonieme schrijver geen poging heeft gedaan om Paulus wat flatteuzer te omschrijven, hetgeen zou kunnen betekenen dat de apostel er werkelijk zo heeft uitgezien.
Men kan zich voorstellen dat men een religieuze fysiek held aantrekkelijke uiterlijke kenmerken wil toedichten om het als het ware "op te hemelen"
Anderzijds kan de schrijver Paulus bewust hebben voorgesteld als een kalende en kleine gestalte om daarmee aan te geven dat het gaat om de boodschap en het charisma (hij was desondanks immers een innemende verschijning) van de apostel en niet om zijn uiterlijk.
In de kunst heeft men zich grosso modo gehouden aan deze oudste beschrijving van Paulus.

CARAVAGGIO

RUBENS

Attributen

- lang en krachtig uiterlijk
- kaal maar met weelderige baard
- boek of schriftrol
- (tweesnijdend) zwaard
- met inscriptie Griekenland
- duif (wegvliegend uit een bloembak)
- wolf en / of lam
- zuil
- kroon
- kruis
- palm
- adder hangend aan zijn handen welke hij boven het vuur schudt
- drie spuitende bronnen (fonteinen) naast zich
- samen met Petrus
- kleine leeuw als de wortels van bloemen

ENRIQUE SIMONET

HANS GARRITSEN


2016-2019 Copyleft - Paul Verheijen
Nijmegen