Paul Verheijen

FRA ANGELICO

Cellen San Marco klooster

Gebed en contemplatie

Over drie gangen verdeeld beschikten de dominicanen van San Marco op de eerste verdieping van hun klooster elk over een kleine witte cel met een raam en een fresco.
Dit laatste moest hen tot gebed en contemplatie inspireren.

Ze werden geschilderd door Fra Angelico en zijn helpers.
Algemeen wordt aangenomen dat de fresco's van de meester zelf zich langs de buitenmuur (1-11) bevinden.

In een gang bestemd voor novicen zijn alle cellen beschilderd met taferelen van de kruisiging (15-21).
Alle fresco's zijn er identiek op de houding van de heilige aan de voet van het kruis na.

In de 17e eeuw is er een venster gemaakt naar het klooster tussen de cellen 32 en 33. Deze werden gedeeltelijk afgebroken en twee fresco's werden daarbij deels verwoest: De Beproeving van Jezus in de Woestijn (cel 32a) en de Intocht in Jeruzalem (cel 33a).

In de gangen zelf zijn nog twee andere grotere werken van Fra Angelico te vinden: een Sacra Conversazione in de eerste gang en een Annunciatie in de derde gang, precies tegenover de huidige trap die naar boven leidt.
De cellen van drie bewoners verdienen de aandacht:
  • Savonarola
    De grote cel van de prior, aan het einde van de novicengang (12-14), was van Savonarola toen hij in 1491 prior van San Marco was geworden.
  • Fra Angelico
    Fra Angelico bewoonde zelf cel 32 met het fresco van het apostelonderricht.
  • Cosimo de'Medici
    Cellen 38 en 39 waren de kamers die Cosimo de'Medici reserveerde voor perioden van spirituele retraite in het klooster.
Hieronder een overzicht van alle fresco's. Afbeeldingen in kader met een ikoontje geven een koppeling naar meer informatie.

Cel 04
Kruisiging met Johannes, Maria, Dominicus en Hiëronymus

Cel 05
Geboorte

Cel 09
Kroning van Maria

Cel 11
Madonna met Kind

Cel 12-14
Priorcel (van o.a. Savonarola)

Cel 23
Kruisiging met Maria en Dominicus

Cel 25
Kruisiging met Maria, Maria Magdalena en Dominicus

Cel 26
Verrijzenis met Arma Christi

Cel 27
Geseling

Cel 28
Kruisweg

Cel 29
Kruisiging met Maria en een dominicaan

Cel 30
Kruisiging met Maria en een dominicaan

Cel 32
Apostelonderricht

Cel 33
Gevangenname

Cel 33a
Intocht in Jeruzalem

Cel 34
Getsemane met Marta en Maria

Cel 36
Pater dimitte illis quia nesciunt [quid faciunt] (Lucas 23,34)

Cel 37
Kruisiging met misdadigers

Cel 38
Kruisiging met Cosmas, Maria, Johannes en Petrus Martyr

Cel 40
Kruisiging met zes heiligen

Cel 41
Hysopstengel

Cel 43
Kruisiging met Johannes, Maria, Magdalena en dominicaan


Fra Angelico (±1395-1455)
Cellen (1433)
Fresco's
Florence - Museo San Marco
2016 Paul Verheijen / Nijmegen