Paul Verheijen 

CATHARINA VAN ALEXANDRIË


GEBR. VAN LIMBURG

Intelligent

Catherina leeft in de tweede helft van de derde eeuw als het Christendom nog een door de Romeinen verboden godsdienst is.
Ze is de dochter van koning Costus en koningin Sabinella.
Ze is zeer intelligent en briljant opgevoed in de zeven vrije kunsten.
Keizer Maxentius vaardigt een wet uit die iedereen verplicht de afgodsbeelden te aanbidden.
Hierop gaat Catherina naar de keizer om hem op zijn fout te wijzen en hem de ware God van de christenen te openbaren.
In de discussie die ontstaat, moet Maxentius het afleggen tegen Catherina.

PERUGINO / JEFF KOONS

Bruid van Christus

Maxentius roept vijftig van de beste geleerden uit zijn rijk aan het hof om de discussie met Catherina voort te zetten.
Tot zijn ontzetting worden zijn geleerden eveneens door Catherina overtuigd en bekeren ze zich tot het christendom.
De keizer laat ze alle vijftig verbranden, maar hun haar en hun kleren blijven miraculeus ongedeerd.
Maxentius wil Catherina dan tot tweede vrouw nemen, maar ze weigert, omdat zij de bruid van Christus wil zijn.
De keizer laat Catherina daarop met schorpioenen geselen en in een duistere kerker opsluiten zonder voedsel of drank.
Zelf gaat hij op reis.

MICHELANGELO

Marteling

In de kerker krijgt Catharina bezoek van de keizerin en Porphyrius, het hoofd van de keizerlijke wacht, die er getuige van zijn dat Catherina door de engelen verzorgd wordt.
Na een lang gesprek bekeren de keizerin en Porphyrius zich tot het christendom.
Als keizer Maxentius van zijn reis terug is, laat hij Catherina de keuze, de marteldood sterven of zijn vrouw worden, uiteraard kiest Catherina voor de marteldood.
Hij laat een rad bouwen met vier wielen, bezet met zagen en punten, waarvan twee wielen in de ene richting draaien en de andere twee in de tegenovergestelde richting.
Met dit foltertuig wil hij Catherina laten verscheuren, maar die bidt tot Christus die een engel stuurt om het rad te breken, waarbij vierduizend heidenen het leven laten.

PIETER POURBUS

Onthoofdingen

De keizerin die dit vanuit het paleis ziet gebeuren is nu helemaal overtuigd en scheldt haar man uit voor zijn wreedheid, waarop Maxentius zijn vrouw laat martelen en onthoofden.
Porphyrius heeft medelijden en begraaft het lijk van de keizerin.
De volgende dag bekent Porphyrius aan de keizer dat ook hij christen geworden is samen met zijn soldaten.
De keizer laat ze allen onthoofden.
Ook Catherina wordt voor de ultieme keuze gesteld, maar ze blijft volharden en wordt op haar beurt eveneens onthoofd.
Engelen nemen haar lichaam mee naar de berg Sinaï waar ze het begraven.

CRANACH sr.

LORENZO LOTTO

CARAVAGGIO2016-2018 Copyleft - Paul Verheijen
Nijmegen