Paul Verheijen

KERKLERAREN


Doctor Ecclesiae

De titel Doctor Ecclesiae, Kerkleraar, is een eretitel die door de paus toegekend wordt aan kerkelijke schrijvers die zich door heiligheid van leven, buitengewone geleerdheid en zuiverheid in de leer hebben onderscheiden.
Onder hen rekende men allereerst in het Westen : Ambrosius, Hiëronymus, Augustinus en Gregorius de Grote.
En in het Oosten: Athanasius, Basilius, Gregorius van Nazianze en Johannes Chrysostomus.
Omdat de werken die zij schreven naast de Bijbel als tweede bron van geloof golden, kregen zij in 1295 bovendien de eretitel Pater Ecclesiae, Kerkvader.
Paus Paulus VI verklaarde pas in 1970 de eerste vrouwen tot kerklerares.
Persoonlijke betrokkenheid van pausen heeft ook een rol gespeeld bij enkele kerkleraarverklaringen.
Zo werden Thomas van Aquino en Bonaventura van Lyon kerkleraar verklaard door pausen die tot dezelfde kloosterorde behoorden als zij (respectievelijk de dominicanen en franciscanen).
Vanwege hun geleerdheid spreken de meeste kerkleraren minder tot de (legendarische) verbeelding van gelovigen en zijn ze - enkele uitzonderingen daargelaten - geen bekende volksheiligen geworden.

Hier volgt een alfabetische lijst met heiligen die tussen 1567 en 2015 de titel kerkleraar kregen toebedeeld.
2016-2020 Paul Verheijen / Nijmegen