Paul Verheijen

DE GOEDE WEEK

Indeling

De Goede Week (ook wel Stille Week, Heilige Week, Grote Week of Lijdensweek genoemd en in het Latijn: Hebdomas Sancta of Hebdomas Maior) is in het christendom de naam voor de week voor Pasen en onderdeel van de paastijd of paaskring. Het zijn tevens de laatste zeven dagen van de Vastentijd of Veertigdagentijd. Zwaartepunt van deze week is het Triduum Sacrum, 'heilige drie dagen', dat begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van paaszondag.

In de Goede Week worden alle gebeurtenissen herdacht rond het lijden van Jezus Christus die - ook in de iconografie - in drie fases kunnen worden ingedeeld.
  • Inleiding
    Intocht in Jeruzalem, tempelreiniging, zalving te Betanië, laatste avondmaal met de voetwassing en Getsemane.
  • Proces
    Verhoren voor de hogepriesters, voor Pilatus en voor Herodes, geseling, bespotting en doornenkroning.
  • Terechtstelling
    De kruisiging en de niet-bijbelse scène van de nederdaling ter helle.

Palmzondag - Dominica in Palmis

Evangelielezing: Intocht in Jeruzalem
Lijdensverhaal: Matteüs 26-27

Maandag - Feria Secunda

Evangelielezing: Johannes 12,1-11 over de zalving in Betanië

Dinsdag - Feria Tertia

Lijdensverhaal: Marcus 14-15

Woensdag of Schortelwoensdag - Feria Quarta

Lijdensverhaal: Lucas 22-23

Witte Donderdag - Feria Quinta in Coena Domini

Evangelielezing: Johannes 13,1-20 over de voetwassing

Goede Vrijdag - Feria Sexta in Parasceve

Lijdensverhaal: Johannes 18-19

Stille Zaterdag of paaszaterdag - Sabbato Sancto

Geen lezingEr zijn vele themata en persoonsnamen verbonden met de Goede Week.
2016 Paul Verheijen / Nijmegen